images

01/02/9205

withHer Syntaxis Mystery

fluss

Words will added soon, text underconstruction


Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia.

Square to Circle

...era el 23 d'octubre del 2017 Gràcies Raquel, Mariona i Anna. I a la professora d'Hermenèutica de la UB Teresa Rosell.
gracies :D
PhysSearching for David (Math Wrath)

Blah :   D
Disk1


Insert DISK12


                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                   
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                   
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                   
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
                   
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
                   
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
                   
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
                   
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
                   
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
                   
101 CC U Pre 103 104 105 106 107 108
                   
109