images

01/02/9205

withHer Syntaxis Mystery

fluss

Words will added soon, text underconstruction


Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia.

Square to Circle

...era el 23 d'octubre del 2017 Gràcies Raquel, Mariona i Anna. I a la professora d'Hermenèutica de la UB Teresa Rosell.
gracies :D
PhysSearching for David (Math Wrath)

Blah :   D
Disk1


Insert DISK121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 
27
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37