També gracies infinites al llunyà 2008 amb la penya de Belles Arts d3lr3v3s

:D

visca visca visca,

la lluita feminista!